Condiții de utilizare

Generalități

Prin accesarea acestui site web și a materialelor și informațiilor cuprinse în el, confirmați că ați citit, ați înțeles, ați acceptat și sunteți de acord să vă supuneți condițiilor de utilizare de mai jos. Acest site are ca scop oferirea de informații generale. Niciuna dintre informațiile de pe acest site nu trebuie interpretată ca o ofertă de vânzare a vreunui produs sau serviciu. Conținutul acestui site web nu creează, nu specifică, nu modifică și nu înlocuiește nicio obligație contractuală nouă sau anterioară convenită în scris între PsiControl sau afiliații săi și utilizatorul acestui site web. Conținutul acestui site web poate suferi modificări din când în când, fără a se trimite înștiințări prealabile.

Declinarea răspunderii

S-a depus o atenție deosebită pentru a asigura precizia maximă a conținutului acestui site web. Nu se oferă nicio garanție sau declarație, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, valabilitatea sau caracterul complet al acestor informații. PsiControl declină în mod expres orice responsabilitate pentru erori, informații incomplete sau incorecte sau pentru orice informație dovedit înșelătoare. PsiControl, directorii, angajații sau consilierii săi, nu acceptă sub nicio formă nicio răspundere de niciun fel, fie că este vorba de contracte, delicte, răspundere strictă sau de altă natură, pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, conexe, punitive sau de altă natură care rezultă din sau sunt legate în vreun fel de accesul sau utilizarea de către dvs. a acestui site web sau a informațiilor din acesta. PsiControl nu este responsabil pentru conținutul niciunui alt site web care trimite la acest site. Accesul și utilizarea de către dumneavoastră a oricărui alt site web care trimite la sau de la acest site web se face pe propriul risc, iar PsiControl nu își asumă nicio obligație sau răspundere în această privință. PsiControl nu poate garanta că documentele sau fișierele descărcate de pe acest site web nu vor conține viruși și PsiControl nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru daunele sau pierderile cauzate de viruși de orice fel.

Drepturile de autor și drepturile producătorului de baze de date

Acest site constituie o creație protejată prin drepturi de autor, precum și o bază de date asupra căreia PsiControl deține drepturile de autor și drepturile de producător. Toate textele, structura, fotografiile, elementele grafice sau orice alt semn din acest site sunt protejate prin drepturi de autor. Utilizatorilor le este interzisă copierea, schimbarea, modificarea, transmiterea, distribuirea, afișarea, publicarea, vânzarea, licențierea, traducerea, crearea de lucrări derivate sau utilizarea oricărui conținut al site-ului web fără consimțământul prealabil exprimat în scris de PsiControl. 

Mărci comerciale, denumiri comerciale, mărci de servicii și logouri

Toate denumirile, logourile și alte semne utilizate pe acest site sunt proprietatea PsiControl sau a oricăruia dintre afiliații săi. Acestea sunt protejate prin lege. PsiControl interzice cu strictețe orice utilizare a acestor semne sau a unora similare fără consimțământul prealabil exprimat în scris de PsiControl.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Toate litigiile legate de acest site web sau care își au originea în (utilizarea acestuia) vor fi guvernate exclusiv de legislația belgiană. Vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor din Ieper (Belgia) pentru orice astfel de litigiu.