Politica și avizul de confidențialitate

Protejarea securității și confidențialității datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru Tessenderlo Group nv (Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Bruxelles - Belgia) și afiliații săi (denumiți în continuare cu termenul colectiv „Tessenderlo Group”) și pentru modul în care ne desfășurăm activitatea în conformitate cu legile privind confidențialitatea, protecția datelor și securitatea datelor. Vă rugăm să citiți cu atenție politica și avizul nostru de confidențialitate, astfel încât să puteți înțelege modul în care folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm și/sau pe care ni le oferiți (1) când candidați pentru un loc de muncă, (2) în relațiile profesionale cu Tessenderlo Group și/sau (3) când vizitați acest site.

I. Candidații la un loc de muncă

Faceți clic aici pentru mai multe informații despre modul în care Tessenderlo Group procesează datele cu caracter personal ale candidaților la un loc de muncă.

II. Relații profesionale

Faceți clic aici pentru mai multe informații despre modul în care Tessenderlo Group procesează datele cu caracter personal pentru (potențiali) clienți, furnizori, subcontractanți...

III. Vizitatorii site-ului 

Faceți clic aici pentru mai multe informații despre modul în care Tessenderlo Group procesează datele cu caracter personal când ne vizitați site-ul.

IV. Generalități

Tessenderlo Group are implementate măsuri rezonabile de siguranță tehnică și organizațională pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva pierderii, perturbării, folosirii neadecvate, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Tessenderlo Group are implementate și măsuri și proceduri rezonabile pentru a se asigura că astfel de date sunt prezintă încredere pentru scopul prevăzut și că sunt precise, complete și de actualitate. Sub rezerva legilor aplicabile privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 din 27 aprilie 2016 („RGPD”) (dacă este cazul), aveți în orice moment dreptul de a contacta Tessenderlo Group dacă doriți să:

  • accesați, corectați sau ștergeți datele dvs. cu caracter personal;
  • restricționați sau să vă opuneți prelucrării și transferului datelor dvs. cu caracter personal; sau
  • vă retrageți consimțământul (dacă este cazul), retragerea neafectând legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În plus, puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați că Tessenderlo Group nu a acționat în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

Pentru orice informații suplimentare despre aceste drepturi, această politică de confidențialitate și acest aviz, persoana dvs. de contact la Tessenderlo Group este privacy@tessenderlo.com

Pentru mai multe informații despre conținutul site-ului nostru, puteți contacta webmasterul, groupcommunication@tessenderlo.com sau puteți scrie la Tessenderlo Group - FAO Group Communication - Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Bruxelles - Belgia.

Prevederile acestei politici și aviz de confidențialitate pot fi actualizate ocazional.